Metaelmélet Metafilozófia - A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet - Metafilozófiai csoportjának portálja - Archívum
FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Archivum
 

 

Ajaenna E. Ziman

Ádám és Atom

Természetes, hogy a fizikai világot kutatva a tudósok elsősorban arra a kérdésre keresik a választ, hogyan keletkezett az univerzum. A kabbalisták szerint a kérdés inkább ez: miért keletkezett az univerzum? ...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dienes István

Mesterséges intelligencia másképpen:
kvantumszámítógépek és a topologikus energia

"A fizika törvényei nem akadályozzák,
hogy a számítógépek méreteit egészen
addig csökkentsük, míg a bitek atomnyi
méretűek nem lesznek."

Richard Feynman

Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a kvantumszámítógép megvalósítási lehetősége iránt, ami többek között a miniatürizálási technológiák fejlődésének és a kvantumelmélet pontosabb megértésének és gyakorlati alkalmazásokban történő kiaknázásának köszönhető.

Megjelent: ÁT - Áram és Technológia III. évfolyam 2005/1 februári számában

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dienes István

A tudat fizikája - egy új fizika előjelei

A következő cikkben a tudat lehetséges fizikai értelmezéséről fogunk néhány szót ejteni, illetve egy olyan új elmélet megfogalmazásának lehetőségéről, melyet ez a megközelítés elénk fest. Jómagam a tudat közvetlen és elméleti tanulmányozásában a Maharishi Mahesh Yogi által megformált védikus tudattudomány elméleti és gyakorlati megközelítését használom, hisz jelen korunkban az itt alkalmazott módszer - a Transzcendentális Meditáció

Megjelent: e-világ 2004 május (www.evilagonline.hu)

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


DUNKEL NEPOMUK NORBERT

Fülbemászó lélekharang

a zeneterápia alapjai

BEHANGOLÓ

A lelki betegségek neurofiziológiai és lélektani aspektusán túl, ott van az élet. Ember nem létezik egyedül. Mivel egymás rovására élünk, nem csoda, ha pl. a politikusok, vagy ellenérdekelt körök "kiharapnak" valamit az egzisztenciánkból. Ami önmagában is fájó: existentia= ek-zisztál = kilép, kijön, létrejön, van, valahonnan, ide kilépve-kiszakadva jön létre, tehát: nem egyszerüen csak van. Tehát az ős-mindenegyből léptünk ki az existentia -ba, azaz, az emberi egzisztencia, már a születéstől fogva az ős-minden-egyből, a terrmészetből/kozmoszból/istenből való kilépés. A semmiből=mindenből=együttlétből kiléptem a saját, immáron egyéni/különvált egzisztenciámba.

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Kamarás István

Érték, értékelés és értékrend

(szociológiai és szociálpszichológiai nézőpontból)

1. Az ember mint értékelő lény

"Legfőbb érték az ember", olvashattuk a jelszót az ötvenes években üzemcsarnokok és üzemi ebédlők, iskolai osztályok, orvosi rendelőintézetek falán. A lózung a hivatalos világnézet, a marxizmus "népi változata", a szocialista humanizmus a jegyében született. Ez a - mai szemmel és füllel ellenszenvesnek semmiképpen sem nevezhető, még filozófiai vitában is eléggé jól védhető - nemes asszociációk indukálására alkalmasnak tűnő jelszó annak idején a lakosság döntő többsége számára meglehetősen üresen csengett.

A teanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Kiss Endre

Nietzsche tudományfilozófiájának rekonstrukciója

Amikor elsősorban az Emberi, nagyonis emberi filozófiai tanulságainak összegezéseként a filozófiai tudományok nietzschei ujrarendezéséről beszélünk, e fogalmat a szó szoros értelmében kell értenünk és értelmeznünk. A kriticista pozitivizmus e diszciplináris következménye olyan filozófiai-történeti fejlődés végpontja, amely a hegeli filozófia felbomlásával indult el, és amellyel e monográfia keretei között érdemileg, nem egyszer egészen részletesen foglalkoztunk (e monográfián kívűl jórészt: Kiss, 1988, 1991).

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Endre Kiss

ZUR REKONSTRUKTION DER PRAESENTISTISCHEN
RATIONALITAET MITTEL-EUROPAS

Fragt man nach einem allgemeinen Begriff der Rationalisierung, so könnte man sicherlich keinen anderen herbeziehen als Karl Mannheim, den wohl konsequentesten Verfolger Max Webers, namentlich in der folgenden Definition: "Jede Rationalisierung ist eine kategoriale Umformung eines gegebenen anschaulichen Materials" (Mannheim, 1982, 198.).

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


László András

A spiritualitás és az üzleti élet kapcsolata

A húsz legjobb könyv

1. Danah Zohar - Dr. Ian Marshall: SQ Spiritual Intelligence - The Ultimate Intelligence, Bloomsbury Kiadó, 2000, 324 oldal.

A minőség, mely szétfeszíti, s kitágítja a korlátokat. A hagyományos intelligenciatesztek felmérik erődet s gondolkodási képességedet. Ahhoz, hogy saját s mások érzelmeit megismerjed, érzelmi intelligenciára van szükség. ...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Szász Ilma

A pszichológiai és spirituális
dimenziók találkozása

Ken Wilber azt írja: Egyesítenünk kell Freudot Buddhával, az alsóbb pszichológiát a legmagasabb spiritualitással. Erre irányuló tevékenységünk annál is felemelőbb, mivel a történelem során először nyílik ilyen lehetőség. Előbb ugyanis csak szellemi eredetünket hangoztattuk, s "szárnyainkat csattogtattuk", azután szembesülnünk kellett állati-ösztönös minőségeink, "farkaink" követelőző maradványaival. Itt az idő, hogy egy mindent befogadó, átlátszó térben ezek egyesülhessenek. ...

A cikk megjelent az eVilág 2002/8. számában.

www.evilagonline.hu

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


 

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum