Metaelmélet Metafilozófia - A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet - Metafilozófiai csoportjának portálja - Kutatócsoport bemutatása
FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
 

 

Stratégiakutató Intézet

Metaelméleti kutatócsoport
alapítása és célkitűzése

(küldetés)

A Stratégiakutató Intézet Kht. a téma aktualitására való tekintettel elhatározta, hogy megalapítja Metaelméleti kutatócsoportját. A csoport tevékenységi köre a világ (valóság/tudat) leírására korlátozottan alkalmas, azonban széles körben elterjedt elméletek lényegi részének összefoglalása, egymással történő összevetése, majd az esetlegesen létező közös alapjainak felderítése. Elméleteken elsősorban a természet- s társadalomtudományokat, a filozófiákat, a nagy múltra visszatekintő világvallásokat, a művészeteket, valamint a hermetikus-misztikus irodalmat értjük.

Ma már nincsenek klasszikus polihisztorok. Az emberiség által felhalmozott tudásanyag olyan tempóban növekszik, amely mennyiségileg sokszorosan meghaladja egy ember szellemi befogadóképességét. A gyors szellemi fejlődés elkerülhetetlenül a tudományterületek egyre élesebb elkülönüléséhez, a közös alapok fokozatos elvesztéséhez vezetett. Az egyes területeken tevékenykedő kutatók idővel elkerülhetetlenül eltávolodtak egymástól, s többnyire nem értik és nem képesek hasznosítani egymás munkáját. Megérett rá az idő, hogy a felhalmozott tudásanyag átfogó, integrációra törekvő elemzésével, valamint a modern kommunikáció eszközeivel megkíséreljünk javítani a kialakult helyzeten.

A csoport elsődleges célja egy olyan összefoglaló metaelmélet megalkotása, amely közös fogalmi alapot nyújt a fent említett elméletek közös tárgyalásához, hatékony összehasonlításához, valamint érvényességi körük pontosabb meghatározásához. Meggyőződésünk, hogy e metaelmélet a közös alapfogalmak (kategória-hálózatok, új csúcselvek) meghatározásával közvetlenül hozzájárulhat az elméleti-filozófiai kutatásokhoz, egyúttal pedig közvetve gyakorlati eredményekhez is vezethet. Az új tudás szükségképpen új valóságot tár fel, s az új valóság elfogadása, újrateremtése egyúttal a világ átalakítása is.

A metaelmélet lehetővé teszi az egzakt természettudományok, valamint a hermetikus-misztikus irodalom és a vallások között húzódó szakadék leküzdését, ami által lehetővé válhat egy egységes világ-nézet (univerzális gondolkodásmód/tudatállapot) kialakítása. E világnézet megszületése előbb-utóbb elkerülhetetlen, ha legalább fel kívánjuk oldani a globalizáció és a lokalizáció között feszülő kulturális, szellemi, tudati ellentéteket.

A meglévő tudásanyag feldolgozása, pártatlan összehasonlító elemzése, majd filozófiai átgondolása olyan tananyagot is eredményezhet, amely lehetővé teszi az oktatási intézmények számára a széles látókörre és átfogó (és új!) gondolkodásra történő nevelést, miközben elkerülheti a hatalmas tudásanyag feldolgozásából eredő fizikai korlátokat. A metaelmélet multidiszciplináris egyetemet és oktatást követel.

Üdvözlettel:

Varga Csaba elnök

Nagykovácsi, 2002. augusztus 23.

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum