FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Kutatók
 

 

Csörgő Zoltán hagyománykutató, tudatkutató

Csörgő Zoltán (1967) tudományos kutató és kutatásszervező, író, szerkesztő. Tanárként és művelődésszervezőként végzett az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán (1993), majd mentálhigiénikusként diplomázott a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (1998). Jelenleg a Kelet-Nyugat Kutatóintézet kutatója és folyamatmenedzsere, valamint a Mantra Alternatív Természettudományi Főiskola tanára.

Fontosabb munkahelyek

Újságíró, külföldön kulturális rendezvényszervező (1989-től); Stratégiakutató Intézet Kht. (kutatásszervező, kutató, 1999-2000; programigazgató, 2000-2001; ügyvezető, 2001-2004); Kelet-Nyugat Kutatóintézet (kutató, folyamatmenedzser 2004-től); Mantra Alternatív Természettudományi Főiskola (tanár, 2004-től).

Kutatási területek

A szimbólumok és szertartások szerepe a modern kori ember életében (1997-től); összehasonlító szimbólumkutatás (1998-tól); hagyományalapú tudástársadalom-elmélet (2000-től); a tudatkutatás története (2002-től); a buddhizmus, mint a tudatkutatás egyesítő elmélete (2004-től).

Szellemi arcél

Csörgő Zoltán fő kutatási területe a tudatkutatás. Ennek egyik részeként vizsgálja a szimbólumok különböző formákban, szent szövegekben, szertartásokban való megjelenését, ezek szakrális tartalmát, valamint tudati hátterét. Számára az összehasonlító vallásbölcselet és hermeneutika nemcsak a figyelmét a különböző vallások központi és közös értékeire ráirányító módszert jelent, hanem alkotóerőket felszabadító személyes tapasztalást is. Másfelől foglalkoztatják a nyelvi kifejezésmódban megjelenő kognitív folyamatokra és spirituális élményekre vonatkozó tapasztalatok, a benső folyamatok gondolati, nyelvi megragadására és közvetítésére tett kísérletek, mint metaforikus-szimbolikus képi világ.
A Kelet-Nyugat Kutatóintézet kutatójaként és folyamatmenedzsereként célja, hogy segítsen megteremteni a feltételeit a hazai buddhista tudományos kutatásnak, amely a buddhizmus tanításaiból, értékszemléletéből, etikai elveiből és gyakorlatából fakadó választ és közérdekű megoldást kínálhat a jelenkori és a várható társadalmi, gazdasági, kulturális, ökológiai, és egyéb kihívásokra. Ennek részeként fontos kutatási területe a buddhista tanítások alkalmazása a nyugati pedagógiában, mellyel célja a tudományos, intellektuális képzési ideál meghaladásával a tudatkultúra közvetítése, meghonosítása az iskolákban - a társadalmi, etikai értékek kulturális átsajátításának segítése, az egyéni felelősségre és önmegtapasztalásra, a benső állapotok felismerésére és irányítására való gyakorlatias és racionális ösztönzés.
A United Nations Development Programme megbízásából 2004-ben fenntartható fejlődési stratégiákat írt Albánia több térsége számára, ebből fakadóan foglalkozik a fenntarthatóság és a fejlődés fogalmak és a fenntarthatóság gyakorlatrendszerének buddhista szempontú elemzésével, valamint kísérlettel a továbbgondolásra és a gyakorlati konzekvenciák levonására.
1990-ben egyike A Tan Kapuja Buddhista Egyház alapítóinak. Nyitott a különböző hagyományok ma is alkalmazható tanításai felé, ugyanakkor a gyakorlatok szempontjából a buddhista meditáció különböző formái és a jóga jelentik számára a megismerés eszközeit és módszereit, amelyek segítségével saját tudatának természetét figyelheti meg "munka közben".

Fontosabb közös publikációk

Helyi fejlesztés I. (MTA RKK, Miskolc, 2000); A tudás társadalma (Varga Csaba - Csörgő Zoltán szerk. Stratégiakutató Intézet, Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002); Mirsusnehum - Tanulmányok Hoppál Mihály tiszteletére (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002); Ehető virágok (Kútvölgyi Mihály szerk. Timp Kiadó, Budapest, 2004). Újságíróként több mint ezer cikke (riportok, interjúk, tudósítások, stb.) jelent meg napi-, heti- és havilapokban. Több önálló kötete áll megjelenés előtt (Hagyományszótár, A gyermek, az aranykori ember, stb.).

Egyéb személyes tevékenységek

Indulásától (1997) kezdve a Javaslap főszerkesztője. 1998-tól mint képzett Transzformáció Játék vezető szervez és vezet önismereti foglalkozásokat és tréningeket. 1998-tól a Tejút Iskola Alapítvány elnöke, egy buddhista iskola megteremtését célzó program vezetője. Az INCO rovatvezetője (2001-től), a Stratégiakutató Intézetben közreműködik információs társadalom fejlesztésekben, intelligens régió projektek kialakításában és szervezésében, tudásközpontú települések tervezésében (1999-2004), a Zselici Édenkert és Jövőváros tervezésében (2002-től), a Tudatkutató Csoport és Hagyományközpont vezetője (2001-től). 2003-tól buddhista nyári gyermektáborokat szervez. A Mantra Alternatív Természettudományi Főiskolán archetipológiát és a tudatkutatás történetét tanítja. Születésüktől kezdve naplókat vezet gyermekei számára, melyekbe a legfontosabb megvilágosító erejű gondolataikat és párbeszédeiket jegyzi le.

e-mail: bodhicitta@freemail.hu


   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum