Egyesített Elméletek Tudományos konferencia és workshop

English

Meghívó

A Stratégiakutató Intézet,
az SKI metaelméleti kutatócsoportja,
az SKI elméleti fizika kutatócsoportja
és az SKI humán és mesterséges intelligencia kutatócsoportja

tisztelettel meghívja Önt megrendezendő kétnapos rendezvényére.

EGYESÍTETT ELMÉLETEK

Tudományos konferencia és workshop

 

A konferencia célja:

Az elmúlt évtizedekben a természettudományok - különösen a fizika - komoly előrelépéseket tett a természet alapvető szintjein ható természeti törvények megértésében. Ezen új ismeretek fényében nagyon fontos, hogy a más tudományokra kifejtett hatásukat megvizsgáljuk, és a lehetséges szintézisek folyamatát elindítsuk. Ebből a szempontból az egyik legfontosabb feladatnak a tudat jelenségének, valamint az élő anyag természetének eme új ismeretek fényében vett vizsgálatát és értelmezését tartjuk. Az életről és a tudatosságról alkotott új elképzeléseink, valamint a Világegyetem evolúciójában betöltött fontos szerepük megértése ugyanis a régi keletű tudományos, filozófiai és vallásos elképzelések újra értelmezését vonja maga után, és teszi szükségessé. A fizika területén ezek az új elképzelések az egyesített elméletek megjelenését vonták maguk után - melyek még elméleti és kísérleti igazolásra várnak, s melyre a konferencia keretében megoldási javaslatok is elhangzanak majd -, ám hasonló egységesítés és egységes látásmód megjelenését várhatjuk a többi tudományterületen belül, illetve között is. Eme utóbbi előrejelzés vezérelt bennünket akkor, amikor Intézetünk a konferencia megszervezése mellett döntött, mely egyúttal a tavalyi - A Tudat Fizikája, illetve a kvantumszámítás témákban - nagy sikerrel megrendezett konferenciánk folytatása is egyben. Másik célunk mindemellett egy nemzetközi tudóshálózat létrehozása, mely meggyorsíthatja és elősegítheti a konferencia témáiban folyó kutatások előrehaladását, illetve egységes tárgyalásmódjuk létrehozását. Ez utóbbit illetően - Metaelméleti csoport - néven Intézetünk már létrehozott egy magyar tudósokat felölelő hálózatot, melynek munkájáról és eredményeiről a következő honlapon találhatnak bővebb információkat: www.metaelmelet.hu, www.metatheory.info. Ha sikerült érdeklődését az emberi megismerés és tudás különböző területeinek végső egyesítését célzó vállalkozásunkat illetően felkelteni, akkor nagy szeretettel várjuk konferenciánkon.