FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Fejlesztések
 

 

Az új világelmélet
Az egyesített elmélet

Főszerkesztő: Varga Csaba
Szerkesztők: Richard Amoroso, Dienes István, Imi Markos, Alex Hankey
Írta:


Tartalom

1. Bevezető (avagy bejárat az új valóságba-tudatba, s az új valóságképbe-tudatképbe)
1.1. Az új valóság/tudat (lét/tudat)
1.2. Új elméleti kép a teljes valóságról/tudatról
2. Az egyesített elmélet (avagy metaelmélet, mindenség elmélet, stb.) elméleti építőkövei
(az eddigi tudás feltérképezése és milyen kérdésekre keresünk válaszokat)
2.1.  Alapelméletek:
2.1.1.A természettudományok és az egyesített elmélet (egyesített fizika-elmélet, téridő-elméletek, stb.)
2.1.2. Az élettudományok és az egyesített elmélet (egyesített élet-elmélet)
2.1.3. A társadalomelméletek és az egyesített elmélet (egyesített társadalom-, gazdaság-, állam- stb. elmélet)
2.1.4. Komplex ember és tudat elmélet (egyesített ember/tudat elmélet)
2.1.5. Integrált információ-, tudás-, kultúraelméletek és az egyesített elmélet
2.1.6. Tradíció elméletek, mitológiák, teológiák, vallások, sámán felfogások és az egyesített elmélet (egyesített spirituális és/vagy teológiai elmélet, amelyek egyben egyesített hagyományelmélet is)
2.1.7. Csúcselméletek (mátrix elmélet, kategória matematika, tudatfizika, toposz elméletek,
2.1.8. A felsorolt alapelméletek alapján az egyesített filozófia, azaz metafilozófia
2.2. Szupraelméletek/csúcselméletek rendszerei
2.2.1. Szupraelméleteknek hívott tudományos (és poszttudományos), metafizikai (és/vagy teológiai), poszt-koloniális, összegző csúcselméletek
2.2.2. Egyesített tudományelméletek, megafilozófiák
2.3. Metaelméletek és metarendszereik (az alapelméletek és szupraelméletek egyesítése), a holonelméleti, a tudományelméleti, művészetelméleti, valláselméleti módszertan
2.3.1. A szupraelméletek összekapcsolásai: az egyesített elméletek
2.3.2.  Az egyesített elméletek metarendszerei (új tudások, új tudatállapotok, a teljes/tökéletes metavalóság/metatudat megfogalmazásai)
2.4. Az alapfogalmak, csúcsfogalmak
2.4.1. A csúcsfogalmak hálózata, rendszere és definíciója
2.4.2. A csúcsfogalmak értelmezése
3. A többszintes valóság/tudat és az egyesített elmélet kapcsolata (előzetes hipotézis)
3.1. A Megfigyelő és Megfigyelt kapcsolatának alternatívái
3.2. A sokszintes, sokvektoros valóság és tudat (tehát a teljes Valóság/Tudat kapcsolatának alternatívái
4. Az egyesített elmélet meta-megismerési módszertana
4.1. pre-tudományos megismerés
4.2. tudományos megismerések (normál és poszt-normál tudomány)
4.3. poszt-tudományos megismerések
4.4. művészi megismerések
4.5. spirituális megismerések
4.6. egyesített meta-megismerés
4.7. a megismerési módok, a kölcsönösen kontrollált megismerés, és a megismerés szupra-módszertana
5. Az egyesített metaelmélet általános filozófiája
5.1. Az új tudat/világ (avagy tudat/valóság, avagy tudat/lét, stb.) elmélet kardinális tézisei
5.2. A metavalóság és a metatudat generális rendszere és ennek leírása
5.3. Többszintes, személyes és kollektív valóság/tudat szintjei, lépcsői
6. Az új, komplex világelmélet, tehát a metatudat/ metavalóság elméletének részletes leírása (az összetett, többszintes valóság és kollektív tudat minden szintjén, továbbá a megismerés minden módszerével)
6.1. Az egyesített elmélet a személyes (belső) tudatról (lásd: Isteni Én, Önvaló) és a személyes tudattalanról, méghozzá az egyénen belüli téridőben (holon 1);
6.2. Az egyesített elmélet a személyes fizikai-anyagi valóságról (lásd: test, agy, elme) és a fizikai-anyagi valóságról (lásd: anyag, élet, társadalom, állam, stb.) (holon 2a);
6.3. Az egyesített elmélet a személyes tudásról, szellemi tudatról és a kollektív tudásról és tudatáról (lásd: kollektív intelligencia) (holon 3/a);
továbbá a személyes tudásról, tudás-struktúrákról és az "objektív" szellemi valóságról (lásd: korszellem, kollektív ész, stb.), méghozzá a szellemi "téridőben" (holon 3b);
6.4. Az egyesített elmélet a személyes poszt-tudatokról (lásd: magasabb tudatállapotok) és a kollektív poszt-tudatokról (lásd: Isten, Istenség, Brahman, Abszolútum, stb.) (holon 4a, 5);
a személyes poszt-valóságról (spirituális valóságról) és a külső poszt valóságról (lásd: transzcendens valóság), méghozzá a személytelen, valóságfeletti téridőben; (holon 4b, 5)
6.5. Az egyesített elmélet a különböző valóság/tudati szinteken (holon 1-5) belüli és közötti valóság/tudat szintek váltásáról (semmi-minden, anyag-tudat, élő-élettelen, egyén-társadalom, fizikai-metafizikai, élet-halál, Isten-Istenség, stb. határtalálkozásai, határ-átváltásai);
továbbá a mozgás, a változás, a fejlődés értelmezéseiről (kezdve a világegyetem születésétől az evolúció-felfogások alternatíváiig vagy a történelmi/társadalmi "fejlődés" számos dilemmájáig)
Szükséges csúcselméletek: mátrix logika, határ-elméletek, transzformációs elméletek, holográfia elméletek, toposz elméletek, kategória matematika, stb.
6.6. Az új világelmélet kettős magja: a metatudat/metaember filozófiája (sokszintes, komplex, egyesített metafilozófia emberről/tudatról); egyben a (kollektív, nem személyes, stb.) metavalóság/kollektív valóságtudat filozófiája (sokszintes, komplex, egyesített metafilozófia létről/valóságról/világról és a kollektív és valóságfeletti tudatállapotokról)
6.7. Metaelméleti összegzés
6.7.1. Az egyesített elmélet alappozíció alternatívái - válaszkeresés a lehetséges metavalóság/metatudat viszony alapvető kérdéseire (végső konklúziók és választások a konklúziók között).
6.7.2. Kísérlet az Egész (tehát az egységes metavalóság/metatudat) végső elveinek, törvényeinek megfogalmazására
7. Az egyesített elmélet alapján az új világprogram (emberiség stratégia) fontosabb tézisei
7.1. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett az ember, az egyén, a személyes tudat lehetőségei és programjai
7.2. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett a lokalitások, nemzetek, kontinensek és a globális/univerzális emberiség ökológiai, társadalmi, gazdasági, politikai, szellemi és kulturális, továbbá a kollektív tudatszintek lehetőségei és program-alternatívái
7.3. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett az emberi társadalom egészében és a világszerkezet minden szintjén a szellemi (tudásteremtés és alkalmazásai), erkölcsi és vallási (sőt vallások feletti) lehetőségek és átfogó programok
7.4. Az új világ teremtése és a feladat-megosztás
8. Kijárat
(az olvasó tájékozódása, közlekedése a fejezetekben és fejezetek között, döntés-lehetőségek a választott megismerési módszerek között, az új világ/tudat elmélet áttekintése, megértési alternatívái, továbbgondolási lehetőségei - a munka folytatódik)
Irodalomjegyzék 

2. Az egyesített elmélet (avagy metaelmélet, mindenség elmélet, stb.) elméleti építőkövei

(az eddigi tudás feltérképezése és milyen kérdésekre keresünk válaszokat)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.1.  Alapelméletek:

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.1.1.A természettudományok és az egyesített elmélet (egyesített fizika-elmélet, téridő-elméletek, stb.)

 

a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.1.2. Az élettudományok és az egyesített elmélet (egyesített élet-elmélet)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.1.3. A társadalomelméletek és az egyesített elmélet (egyesített társadalom-, gazdaság-, állam- stb. elmélet)
a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.1.4. Komplex ember és tudat elmélet (egyesített ember/tudat elmélet)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.1.5. Integrált információ-, tudás-, kultúraelméletek és az egyesített elmélet

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.1.6. Tradíció elméletek, mitológiák, teológiák, vallások, sámán felfogások és az egyesített elmélet (egyesített spirituális és/vagy teológiai elmélet, amelyek egyben egyesített hagyományelmélet is)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.1.7. Csúcselméletek (mátrix elmélet, kategória matematika, tudatfizika, toposz elméletek, időelméletek, stb.)
a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.1.8. A felsorolt alapelméletek alapján az egyesített filozófia, azaz metafilozófia

a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.2. Szupraelméletek/csúcselméletek rendszerei

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.2.1. Szupraelméleteknek hívott tudományos (és poszttudományos), metafizikai (és/vagy teológiai), poszt-koloniális, összegző csúcselméletek

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.2.2. Egyesített tudományelméletek, megafilozófiák

a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.3. Metaelméletek és metarendszereik (az alapelméletek és szupraelméletek egyesítése), a holonelméleti, a tudományelméleti, művészetelméleti, valláselméleti módszertan

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.3.1. A szupraelméletek összekapcsolásai: az egyesített elméletek

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.3.2.  Az egyesített elméletek metarendszerei (új tudások, új tudatállapotok, a teljes/tökéletes metavalóság/metatudat megfogalmazásai)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.4. Az alapfogalmak, csúcsfogalmak

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 2.4.1. A csúcsfogalmak hálózata, rendszere és definíciója

a) tézisek;
b) közös szövegek;

2.4.2. A csúcsfogalmak értelmezése

a) tézisek;
b) közös szövegek;


 

3. A többszintes valóság/tudat és az egyesített elmélet kapcsolata (előzetes hipotézis)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

3.1. A Megfigyelő és Megfigyelt kapcsolatának alternatívái

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 

3.2. A sokszintes, sokvektoros valóság és tudat (tehát a teljes Valóság/Tudat kapcsolatának alternatívái

a) tézisek;
b) közös szövegek;


 

4. Az egyesített elmélet meta-megismerési módszertana

a) tézisek;
b) közös szövegek;

4.1. pre-tudományos megismerés

a) tézisek;
b) közös szövegek;

4.2. tudományos megismerések (normál és poszt-normál tudomány)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

4.3. poszt-tudományos megismerések

 

a) tézisek;
b) közös szövegek;

4.4. művészi megismerések

a) tézisek;
b) közös szövegek;

4.5. spirituális megismerések

a) tézisek;
b) közös szövegek;

4.6. egyesített meta-megismerés

a) tézisek;
b) közös szövegek;

4.7. a megismerési módok, a kölcsönösen kontrollált megismerés, és a megismerés szupra-módszertana

a) tézisek;
b) közös szövegek; 

6. Az új, komplex világelmélet, tehát a metatudat/ metavalóság elméletének részletes leírása (az összetett, többszintes valóság és kollektív tudat minden szintjén, továbbá a megismerés minden módszerével)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

6.1. Az egyesített elmélet a személyes (belső) tudatról (lásd: Isteni Én, Önvaló) és a személyes tudattalanról, méghozzá az egyénen belüli téridőben (holon 1);

a) tézisek;
b) közös szövegek;

 

6.2. Az egyesített elmélet a személyes fizikai-anyagi valóságról (lásd: test, agy, elme) és a fizikai-anyagi valóságról (lásd: anyag, élet, társadalom, állam, stb.) (holon 2a);

továbbá a személyes (külső) tudatról (ÉN, éber tudatállapotok) és a kollektív társadalmi tudatról és szintjeiről, méghozzá a multiverzális téridőben (holon 2b)
a) tézisek;
b) közös szövegek;

6.3. Az egyesített elmélet a személyes tudásról, szellemi tudatról és a kollektív tudásról és tudatáról (lásd: kollektív intelligencia) (holon 3/a);

továbbá a személyes tudásról, tudás-struktúrákról és az "objektív" szellemi valóságról (lásd: korszellem, kollektív ész, stb.), méghozzá a szellemi "téridőben" (holon 3b);

a) tézisek;
b) közös szövegek

6.4. Az egyesített elmélet a személyes poszt-tudatokról (lásd: magasabb tudatállapotok) és a kollektív poszt-tudatokról (lásd: Isten, Istenség, Brahman, Abszolútum, stb.) (holon 4a, 5);

a személyes poszt-valóságról (spirituális valóságról) és a külső poszt valóságról (lásd: transzcendens valóság), méghozzá a személytelen, valóságfeletti téridőben; (holon 4b, 5)

 

a) tézisek;
b) közös szövegek;

6.5. Az egyesített elmélet a különböző valóság/tudati szinteken (holon 1-5) belüli és közötti valóság/tudat szintek váltásáról (semmi-minden, anyag-tudat, élő-élettelen, egyén-társadalom, fizikai-metafizikai, élet-halál, Isten-Istenség, stb. határtalálkozásai, határ-átváltásai);

továbbá a mozgás, a változás, a fejlődés értelmezéseiről (kezdve a világegyetem születésétől az evolúció-felfogások alternatíváiig vagy a történelmi/társadalmi "fejlődés" számos dilemmájáig)

Szükséges csúcselméletek: mátrix logika, határ-elméletek, transzformációs elméletek, holográfia elméletek, toposz elméletek, kategória matematika, stb.  

a) tézisek;
b) közös szövegek;

6.6. Az új világelmélet kettős magja: a metatudat/metaember filozófiája (sokszintes, komplex, egyesített metafilozófia emberről/tudatról); egyben a (kollektív, nem személyes, stb.) metavalóság/kollektív valóságtudat filozófiája (sokszintes, komplex, egyesített metafilozófia létről/valóságról/világról és a kollektív és valóságfeletti tudatállapotokról)

a) tézisek;
b) közös szövegek;

6.7. Metaelméleti összegzés

a) tézisek;
b) közös szövegek;

  6.7.1. Az egyesített elmélet alappozíció alternatívái - válaszkeresés a lehetséges metavalóság/metatudat viszony alapvető kérdéseire (végső konklúziók és választások a konklúziók között).

a) tézisek;
b) közös szövegek;

  6.7.2. Kísérlet az Egész (tehát az egységes metavalóság/metatudat) végső elveinek, törvényeinek megfogalmazására

a) tézisek;
b) közös szövegek;


7. Az egyesített elmélet alapján az új világprogram (emberiség stratégia) fontosabb tézisei

a) tézisek;
b) közös szövegek;

7.1. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett az ember, az egyén, a személyes tudat lehetőségei és programjai

a) tézisek;
b) közös szövegek;

7.2. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett a lokalitások, nemzetek, kontinensek és a globális/univerzális emberiség ökológiai, társadalmi, gazdasági, politikai, szellemi és kulturális, továbbá a kollektív tudatszintek lehetőségei és program-alternatívái

a) tézisek;
b) közös szövegek;

7.3. A konkrét téridőben (lásd: 21. század) és a történelmi téridő felett az emberi társadalom egészében és a világszerkezet minden szintjén a szellemi (tudásteremtés és alkalmazásai), erkölcsi és vallási (sőt vallások feletti) lehetőségek és átfogó programok

a) tézisek;
b) közös szövegek

7.4. Az új világ teremtése és a feladat-megosztás

a) tézisek;
b) közös szövegek;Irodalomjegyzék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lásd az "integrált metatudat/valóság modell" ábrát (Figure 1. V.Cs. 2009)

Mind az öt holont (6.1.- 6.4.) a meta-megismerés minden módszerével feltárjuk (minden tudomány és tudományág régi és új tudását szintetizálva, továbbá minden ősi tudást, mitoszt, spirituális tudást, poszt-tudományos tudást (stb.) integrálva. 

 

Az állományok pdf formátumban tölthetőek le.

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum