Egyesített Elméletek Tudományos konferencia és workshop

English

Konferencia előadások

Bánáti Ferenc: A szükséglet, mint energiai, az energiai, mint szükséglet..

Dienes István: A gravitációs holográfiától az élő hologramokig, a tudat-holomátrixtól az öntudatos neuronhálókig

Igor Kononenko: Tudomány és Spiritualitás = Objektivitás és Szubjektivitás = Racionális és Reális = Tudás és Bölcsesség

István Jakab: Az élő víz, a víz negyedik halmazállapota

Major Gyöngyi: OPUS CONTRA NATURAM

Márfai Molnár László: A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra

Mezei Tamás: Egy lehetséges Metaelméleti szótár

Dr. Székely Attila: A tudat-biopszichológia paradigmája

István Tasi: Intelligens tervezés: vita, vagy a szintézis lehetősége?

Varga Csaba: A metafilozófia alkalmazása a társadalomelméletre és a globalizációra