FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Kutatók
 

 

Czene Zsolt térségfejlesztési szakértő, örökségkutató

Czene Zsolt (1972) jelenleg a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. tervező munkatársa. Doktori fokozatát a regionális tudományból szerezte.

Fontosabb munkahelyek

Területfejlesztési szakértő egyéni vállalkozóként (1998-2003); VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (2003-tól).

Kutatási területek

A kulturális örökség térségi összefüggésrendszerben történő kutatása; a kulturális örökség viszonya a regionalizmushoz, helye a tudományban és a regionális tudományban; a kulturális tényezők szerepe a területi fejlődésben; a területi fejlődés és fejlettség viszonylagossága (térben, időben); a kulturális örökség fogalma, ennek interdiszciplináris összefüggései; a kulturális örökség területfejlesztési jelentősége; a kulturális örökség a (területfejlesztési) gyakorlatban.

Szellemi arcél

A szerző a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Szakán végzett 1996-ban, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökként. Diplomamunkáját a mórahalmi kistérség területalkalmassági vizsgálatából írta, ennek kapcsán kezdett el foglalkozni a térségfejlesztéssel. Kistérségi munkáit követően 2003-tól Budapesten, a VÁTI Kht. Vidékfejlesztési Irodáján tervező munkatárs, ahol a vidékfejlesztéssel kapcsolatos nemzeti programok tervezésében vesz részt. A Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában folytatott PhD-kutatása (1997-2004) során figyelme a térségi fejlesztés gazdaságon túlmutató tényezői, kiemelten a kulturális örökség felé fordult. A kulturális örökség területfejlesztési szerepe című értekezése egy Magyarországon újszerű témára, a kulturális örökség területi fejlődésben betöltött szerepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A szerző fontosnak tartja a téma kutatási programmá való szélesítésével a tárgykör további elméleti vizsgálatát, megalapozását, az ezzel kapcsolatos tudományközi diskurzust, az e témakörben folyó nemzetközi "örökségdiskurzusba" való bekapcsolódást, valamint további alkalmazott kutatásokkal a gyakorlati hasznosíthatóság feltárását. A kulturális örökséget a településkörnyezet, a kultúra, az egyéni és közösségi identitás meghatározó elemének tekinti, ami "örökségipari" jelentőségénél általánosabb jelentéssel bír, mivel az egyik legfontosabb értékhordozó. A szerző az értékalapú tudományhoz kapcsolódik, hangsúlyozza a holisztikus szemlélet, a tudományos és világnézeti szintézis, a szellemi és kulturális tartalmak jelentőségét.

Fontosabb publikációk

A kulturális örökség területfejlesztési megközelítése (Tér és Társadalom, 2002/4); Pusztuló falvak - teremtő élet; kulturális örökség és regionális megújulás. Évkönyv 2002 (Mezey C. szerk. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, 2003). A szerző számos további cikket írt a kulturális örökség - területi fejlődés témájában.

Egyéb személyes tevékenységek

A szerzőt gyerekkora óta érdeklik a várak, kastélyok, a természetszeretetéből adódóan a természetjárás és a kertészet, valamint az irodalom, leginkább a költészet.

e-mail: zsczene@vati.hu

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum