FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Kutatók
 

 

Gáspár Tamás közgazdász, jövőkutató

Gáspár Tamás (1968) egyetemi docens, kandidátus, akadémiai köztestületi tag. A Budapesti Corvinus Egyetemen (a korábbi Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) vesz részt a jövőkutatás oktatásában-kutatásában, valamint előad világgazdasági erőterekről és külgazdasági stratégiáról, ez utóbbit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is. Korábban a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán világgazdaságtant, külgazdaság-politikát és jövőorientált közgazdaságtant tanított.

Kutatási területek

Jövőképek és gazdasági-kulturális erőterek a világgazdaság egyes korszakaiban; a bölcseleti társadalom jövőalternatívájának gyökerei, az információs korszak regionális jövőmodelljei és korlátai; mezo-, makrostratégia és előrejelzési megalapozása; jövőkutatás a gazdaságelméletben; a jövővel való foglalkozás szintjei és tudományos, nem-tudományos síkjai.

Szellemi arcél

Gáspár Tamás külgazdasági stratégiát tanult Kozma Ferenc professzornál, aki aspiráns vezetője, állandó szakmai mentora és atyai jóbarátja lett. Mellette Gervai Pál filozófia és politikai gazdaságtan körei, Kiss Valéria természetgyógyászati ismeretei és eredményei, valamint számos kollegájával való szakmai kapcsolatai formálták világnézetét. Rendszeres résztvevője a Vidor Ferenc által szervezett szakmai kör beszélgetéseinek, a Gong-nak. Érdeklődése korán az egyedi jelenségek makroszintű rendszerei felé fordult: kandidátusi disszertációját az integrációelmélet politikai gazdaságtani értelmezéséről írta, a filozófia kutatásokban a gazdasági jelenségek kulturális-politikai keretei érdeklik, spirituális síkon a rendszerek belső összhangja és működése, szakmai vezetőjével pedig gazdasági rendszerelmélettel foglalkoznak.
Személyes tapasztalatai valamint a természet- és társadalomtudományoknak a régebbi korok bölcsességeit is feltáró újabb eredményei az analogikus-szimbolikus látásmódot erősítették meg benne. Ezzel párhuzamosan kutatásai és oktatási tevékenysége a mezoszintű stratégiaalkotás belső szellemi gyökerei, külgazdasági kapcsolati rendszere és gyakorlata felé fordult. Arra törekszik, hogy a társadalmi-gazdasági rendszerek kulturális-szellemi mozgatórugóit feltárja, illetve megfordítva: a kultúrák és jövőképek gazdaságstratégiai megnyilvánulását megmutassa, és regionális-kistérségi kialakítását elősegítse. Mindez nem csupán szigorú gazdaságelmélet: az euró-atlanti világban az Evangélium bölcsességének példái és alapelvei is, mint a fenntartható jövő stratégiájának egy útja, erőteret alkotnak, és részét képezik a külgazdasági stratégiai gondolkodásnak.
Jellegzetesen egyetemi ember: az universitas eredeti jelentésének szellemisége és szabad légköre nyújtja a legtermékenyebb talajt eredményeinek. Nemzetközi és szakmai szervezetek tagja, amelyek közül a nemzetközi szintű Jövőkutatási Világszövetség és a regionális Somogyiak Baráti Köre szakmai tevékenysége emelkedik ki. Mindkettőben az elnökségben segíti a szervezet munkáját. A Jövőkutatási Világszövetség 2005. évi budapesti világkonferenciája kapcsán a Szervező Bizottság elnökeként egy új típusú, önszerveződő és dialógus orientált konferencia kialakításán, valamint a világ különböző pontjairól érkezett fiatalokkal egy új generációs szakmai együttműködés létrehozásán fáradozott.

Fontosabb publikációk

Integrációelmélet és az Európai Unió fejlődésének első szakasza (EU Working Papers, I. évf. I. szám, KKF, Budapest, 1998, p. 116); A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében. Kozma Ferenc akadémiai doktor 70. születésnapja tiszteletére (Gáspár Tamás szerk. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001)

Fontosabb közös publikációk

Az átmenet vége (Saldo, Budapest, 1999); Bevezetés az információs társadalomba (KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest, 1999); Előttünk és mögöttünk az ezredforduló II. (Kovács G. szerk. BKÁE, Budapest, 2001); The Quest for the Futures: a Methodology Seminar in Futures Studies (Finland Futures Research Centre, Turku, 2001); The Youth for a Less Selfish Future. Budapest Futures Course 2001 (Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2002); Europe in the Perspective of Global Change (Polish Association for the Club of Rome, Oficíne Wydawnicza "Rewasz", Warsaw, 2003); The end of neoliberal history - the future of economics (társsz. Gervai Pál, Trautmann László, Futures, 35/6, 2003); Action for the Future. Budapest Futures Course 2003 (Futures Studies Centre, BUESPA, Budapest, 2004).

Egyéb személyes tevékenységek

Gáspár Tamás hat félévet hallgatott zene- és kultúrtörténetet Földes Imre zeneakadémiai kurzusán, amelynek hozadékát saját kutatásaiban és oktatásában is kamatoztatja. Családja, kis gyermekei iránt elkötelezett. Rendszeresen csikungozik (Csung Jüan iskola).

e-mail: tamas.gaspar@uni.corvinus.hu


   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum