FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Kutatók
 

 

Kamarás István kultúra-, művészet- és vallásszociológus, író

Kamarás István (1941) kultúra-, művészet- és vallásszociológus, író. A Veszprémi Egyetem Antropológia és Etika tanszékének habilitált egyetemi docense, tudományos fokozata PhD (irodalomszociológia) és habilitált doktor (vallásszociológia). Könyvtárosi, magyar nyelv és irodalom tanári és szociológusi végzettséget szerzett.

Fontosabb munkahelyek

Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ (olvasásszociológiai műhely vezetője, 1968-1985); Országos Közművelődési Központ (vallásszociológiai kutató, 1985-1990); Országos Közoktatási Intézet (etikai, vallási és társadalomtudományi kutatásfejlesztési csoport tagja, 1990-1995); Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet, Pécs (egyetemi docens, 1996-1999); Veszprémi Egyetem (az Etika, ember- és társadalomismeret szak az Antropológia és Etika tanszék alapítója; habilitált egyetemi docens, 1999-től).

Kutatási területek

Kultúra-, művelődés és értékszociológia: kisvárosi értelmiség értékrendje és jövőképe; fizikai munkások és értelmiségiek olvasási kultúrája; művészetszociológia és -szociálpszichológia; az irodalmi ízlés és alakíthatóságának empirikus vizsgálata; vallásszociológia: az egyházközségi lelkipásztorkodás empirikus szociológiai vizsgálata; katolikus bázisközösségek empirikus szociológiai és szociálpszichológiai vizsgálata; a papi szerep empirikus szociológiai és szociálpszichológiai vizsgálata; hazai új vallási jelenségek (új vallási mozgalmak, szekták, kultuszok) szociológiai vizsgálata; vallásosság és ízlés összefüggésének vizsgálata.

Szellemi arcél

Érdeklődésének és munkásságának kulcsszavai: az ember, a kultúra és a vallás. Ezek összefüggését a "mi van?", "mitől van, ami van?" és a "mi lehetne ebből?" nézőpontokból vizsgálta, nem csak empirikus szociológiai és szociálpszichológiai módszerekkel, hanem szociográfusként, utópiák, regények, mesekönyvek és hangjátékok írójaként is. A diktatúra évtizedei alatt 17 évig (1968-1985) vezetett egy nemzetközileg is elismert olvasáskutatási műhelyt, részt vett az Olvasótábor fedőnevű alternatív művelődési mozgalomban és a féllegális katolikus bázisközösségi mozgalomban. Az 1989-es politikai fordulat után vezetője lett annak a szellemi műhelynek, amelyben kidolgozták az ember-és erkölcsismeret tantárgyat és annak oktatási segédleteit (tanterv, tankönyv stb.), majd létrehozta az etika, ember- és társadalomismeret tanári szakot, megalapította a Veszprémi Egyetemen az Antropológia és Etika tanszéket, ahol Magyarországon elsőnek megindult ez a képzés. Alapító tagja volt a Stratégiakutató intézetnek, öt évig vezette a Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai Szakosztályát. Nyolc évig elnöke volt a katolikus egyháznak a dialógus szellemében történő megújítását segítő Zsinati Klub nevű egyesületnek, egy éve alelnöke az előbbihez hasonló szellemű a Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi egyesületnek. 1998-ban Csigamese című könyve nyerte el Az év gyermekkönyve díjat, 2003-ban szociográfiái a Szabó Zoltán-díjat.

Fontosabb publikációk

Értéktérkép (Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1989); Lelkierőmű Nagymaroson (religiográfia, Vita, Budapest, 1989); Júdások vagy Péterek? (Egyházfórum, Budapest, 1992); Olvasatok (Osiris, Budapest, 1996); Bevezetés az embertanba (Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, Budapest, 1998); Krisnások Magyarországon (Iskolakultúra, Budapest, 1998); Judas oder Petrus? (Religiographie von berufswechselnden Priestern. Kirchenforum, Luzern, 1999); Erkölcstan (tankönyv, Krónika Nova, Budapest. 2001); Olvasó a határon (Pont Kiadó - Savaria University Press, Budapest, 2002); A Trilla szólamai (Egy Örkény-egyperces olvasatai, Holnap Kiadó, Budapest, 2003); Kis magyar religiográfia (Pro Pannonia, Budapest, 2003); Olvasásügy (Iskolakultúra, Budapest, 2005).

Fontosabb közös publikációk

Reading in a Changing World (Verlag Dokumentation, Publishers, München, 1976); Reading Choices in Manchester and Miskolc (Társszerző: Bryan Luckha, KMK, Budapest, 1980); Reformvár (Társszerző: Varga Csaba, Magvető, Budapest, 1985); Studies on Research in Reading and Libraries (K.G. Saur, München - London - New York - Paris, 1991); New Religions Phenomena in Central and Eastern Europe (Borowik - Babiński szerk. Zaklad Wydawiczny omos, Kraków, 1997); A mai világ és a jövő forgatókönyvei (Varga Csaba - Tibori Tímea szerk. HÉA Stratégiakutató Intézet - MTA Szociológiai Intézet ? Magyar Kapu Alapítvány, Budapest, 1997); Magyar jövőképek (Varga Csaba - Tibori Tímea szerk. HÉA Stratégiakutató Intézet, Budapest, 1998); Kirche in Aufbruch (Máté-Tóth András - Pavel Nikluščák szerk. Scwabenverlag, Ostfilden, 2001); A zárva várt nyugat (Kovács János Mátyás szerk. 2000 - Sík Kiadó, Budapest, 2002); Sociology of Religion in Hungary (Tomka Miklós szerk. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2004).

Egyéb személyes tevékenységek

Harminc éve jelennek meg hangjátékai, mesekönyvei és regényei. 1998-ban Csigamese című könyve nyerte el Az év gyermekkönyve díjat.

e-mail: kamarasi@t-online.hu

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum