FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Kutatók
 

 

Koncz Gábor jövőkutató

Koncz Gábor (1950) közgazdász, kultúrakutató.

Fontosabb munkahelyek

Sárospataki gimnáziumi évei után, Budapesten a közgazdaságtudományi egyetemi tanulmányaival párhuzamosan, rádiós újságíróként dolgozott. Tudományos kutatói pályáját a Népművelési Intézetben kezdte. Dolgozott minisztériumi, tervhivatali ill. több kutatóintézet és egyetem külső munkatársaként, az UNESCO tanácsadója és folyóirat-szerkesztő is volt. Az elmúlt negyedszázadban a Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete igazgatóhelyettesi, a Kulturinnov Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalat, majd a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatói pozíciójában több kutatás, project, képzés és számos konferencia, rendezvény szervezője, mentora volt.

Kutatási területek

Jövőkutatás, társadalmi tervezés, kulturális statisztika, művelődés-gazdaságtan, kulturális tervezés, nonprofit szektor, nemzetstratégia, rendezvényi menedzsment.

Szellemi arcél

Elindítója és szervezője volt a magyarországi művelődés-gazdaságtani kutatásoknak. Kezdeményezően részt vett a hazai kulturális tervezési, előrejelzési és kulturális menedzselési kutatások és képzések megalapozásában. Mindezekkel kapcsolódott - elsősorban az UNESCO-n keresztül - a nemzetközi elemzésekhez és ajánlások kidolgozásához. Munkásságát a kutatás, az oktatás és a gyakorlati menedzsment összehangolt művelése jellemzi. A vállalkozói és a nonprofit elemeket ötvöző alapítványi igazgatói munkája, előadói és publikációs tevékenysége mellett tematikus (pl. nemzetstratégia) és regionális fejlesztési programokban is dolgozik. Európa több országában, az USA-ban, Kubában, Ausztráliában is adott elő rendezvényeken, konferenciákon. Egyetemi előadó, önállóan és társszerzőkkel együtt könyvei és több tucat tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelveken.

Fontosabb publikációk

An attempt at the economic analysis of musical culture in Hungary (Kísérlet a magyar zenekultúra közgazdasági vizsgálatára, UNESCO, Division for Cultural Development, Párizs, 1980); Problems of Cultural Planning (A kulturális tervezés problémái, UNESCO, Division for Cultural Development, Párizs, 1981); A művelődésgazdaságtan szakirodalma (Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1981); Coordinating education policies and plans with those for culture and communication within the framework of long-term economic and social policies. With a selected annotated international bibliography. (Az oktatási, kulturális, kommunikációs politika és tervezés koordinálása a hosszú távú gazdasági és társadalmi politikák keretében. Válogatott, annotált nemzetközi bibliográfiával, UNESCO, Division of Educational Policy and Planning, Párizs, 1985); UNESCO's action in the field of cultural planning. A synthesis of the work carried out within UNESCO's programme since the end of 1960's. (Az UNESCO tevékenysége a kulturális tervezés terén az 1960-as évek végétől, UNESCO, Section for Cultural Policies and Studies on Cultural Development, Párizs, Report/Studies, CC/CSP/CP02, 1986)

Fontosabb közös publikációk

A kulturális szféra tervezése (Koncz Gábor - Káposztás Ferenc - Monigl István, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984); A critical analysis of the notion of planning, with particular reference to the Hungarian experience. A case study prepared at the request of the UNESCO Division of Philosophy and Human Sciences. (Kritikai elemzés a tervezés értelmezéséről, különös tekintettel a magyarországi tapasztalatokra, Koncz Gábor - Illés Iván, UNESCO, Division for the study of Development, Párizs, Report/Studies, STY. 38, 1986); Tanulmányok az információgazdaságtanról (Szabó József szerk. OMIKK KSH, Budapest, 1986); The diversification of the education field in Hungary (Az oktatás diverzifikálódása Magyarországon, Koncz Gábor - Inkei Péter - Pőcze Gábor, UNESCO, International Institute for Educational Planning, Párizs, 1988); Kultúra-gazdaságtani tanulmányok (Daubner Katalin - Horváth Sándor - Petró Katalin szerk. Aula, Budapest, 2000); Magyar hozomány. Magyarország az EU-csatlakozás küszöbén (Ágh Attila szerk. BM Kiadó, Budapest, 2004); Rendezvénytan (Bába Szilvia, Kandikó József és Seres Zsuzsanna közreműködésével, kötet és CD megjelenés alatt, 2005)

Egyéb személyes tevékenységek

Közel harminc éve nős; felesége családsegítő, mentálhigiénés szakember. Biológus egyetemista és kulturális menedzser fiai, nagycsaládi kapcsolatai, elmélyült barátságai, társadalmi aktivitása teszik széppé életét. A tudástársadalom korában egyik életeleme az olvasás és írás. Ám a gyakorlathoz nemcsak az alapítványi rendezvényszervezési munkával, de aktív farmerkodással is kapcsolódik; tereplovaglással köti össze a szellemet és természetet.

Webcím: www.mka.hu
e-mail: mka@mail.datanet.hu

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum