FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Kutatók
 

 

Márfai Molnár László esztéta, filozófus

Dr. Molnár László (1966), egyetemi docens, PhD (filozófiai tudomány) Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Tanárképző Intézetében (1996-tól). Az MTA Köztestületi tagja (1997-től).

Fontosabb munkahelyek

KLTE BTK Filozófia Tanszék (1991-1994); BTÓ Főiskola, Szarvas (1995-1996); Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron: filozófiatörténet, esztétika, etika, logika, művelődéselmélet, kulturális antropológia, művelődéstörténet, szakesztétika, természet -és tájesztétika tanára (1996-tól).

Kutatási területek

Művészetfilozófia, irodalomtudomány.

Szellemi arcél

Debrecenben az egyetem bölcsészkarán a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a Határ című irodalmi, majd a Gond című filozófiai folyóirat egyik alapító szerkesztője. 1991-től ugyanitt tudományos ösztöndíjas a Filozófia Tanszéken, ahol 1997-ben szerez PhD-fokozatot. A kilencvenes évek közepétől több magyar tudományos és kutatói ösztöndíjat (Kállai Ernő, Bolyai, Eötvös) is elnyer. 1996 óta a Soproni (későbbi nevén Nyugat-Magyarországi) Egyetemen tanít. Kutatásainak középpontjában egyrészt Fülep Lajos művészetfilozófusi munkássága áll, másrészt a szövegszerűségükben felfogott irodalmi és tudományos szövegek beszédmódként felfogott vizsgálata Northrop Frye nyomán.

Fontosabb publikációk

Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól, Argumentum kiadó, Budapest, 2001); A Civitas Fidelissima diskurzusa (Kulturális, történeti és gazdasági tanulmányok Sopronról, Molnár László - Molnár Csilla szerk. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2001).

Fontosabb közös publikációk

"Este nyolckor születtem." (Hommage á Márai Sándor, Szombathely, 2000); Rejtett párbeszédek (Osztrák-magyar-közép-európai párhuzamok, Fried István szerk. Szeged, 2000).

e-mail: marmolnar@hotmail.com

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum